Živočišná výroba

Společnost se v rámci živočišné výroby specializuje na výrobu mléka, okrajově na výrobu hovězího masa a také na výkrm brojlerů.

Nosným programem živočišné výroby je však výroba mléka. Dojnice jsou soustředěny na středisku Uhřice. Stádo dojnic patří k nejlepším v rámci celého kraje a dosahuje výrazně nadprůměrných výsledků. Výkrm masného dobytka probíhá střídavě na střediscích v Borotíně a Úsobrno.

Výkrm brojlerů probíhá na středisku v Cetkovicích, kde k tomuto účelu byl upraven nepoužívaný kravín. Ročně proběhne 6 – 7 turnusů.