Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin. Hlavními plodinami jsou pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka ozimá. Z objemných krmiv pro zabezpečení krmivové základny pro živočišnou výrobu a provoz BPS pěstujeme kukuřici, čirok, vojtěšku, žito, jeteloviny a traviny.