Modernizace vybavení pro sady VOS zemědělců, a.s.

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe 2014 – 2020 byl realizován nákup 50 ks velkoobjemových obalů a stroje pro mechanizovaný řez. Akce byla prováděna v operaci 4.1.1., záměr I) – investice do zemědělských podniků, Rostlinná výroba (ovoce)

Modernizace vybavení.pdf