O nás

VOS zemědělců, a.s. vznikla 1.září 1996 transformací ze Zemědělského obchodního družstva Velké Opatovice. Hospodaří v Jihomoravském kraji v okrese Blansko na 2700 ha zemědělské půdy, z toho 2345 ha je orná půda, 285 ha TTP a 70 ha sadů. Hlavním výrobním zaměřením společnosti je zemědělská prvovýroba doplněná o výrobu elektrické energie. Pozemky se nacházejí v katastru 12 obcí a jsou situovány v nadmořské výšce 350 – 500 m nad mořem.

Rostlinná výroba má jako nosný program výrobu obilovin pro potravinářské a krmné účely a to především pšenice ozimé a ječmene jarního. Dalšími pěstovanými plodinami jsou řepka ozimá, cukrovka akrmné plodiny. Okrajově společnost pěstuje ostropestřec mariánský, sóju, hořčici. Na úseku sadů je společnost zaměřena na produkci jablek, švestek, višní a červeného rybízu.

Živočišná výroba má jako hlavní nosný program produkci mléka. Základní stádo holštýnského plemene o 500 kusech dojnic je ustájeno na farmě v Uhřicích. Dalším zaměřením ŽV je výkrm brojlerů na farmě v Cetkovicích. V menší míře jsou chovány krávy bez tržní produkce mléka.

Jako doplněk k zemědělské činnosti je výroba elektrické energie v bioplynové stanici. Tato je v provozu od roku 2011 a to na středisku ve Velkých Opatovicích. Celkový výkon bioplynové stanice je 1000 kW.

Společnost dále nabízí služby v oblasti zemědělských prací, nákladní dopravy a truhlářských prací.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna nakladačů za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016848

Popis projektu: Projekt „Výměna nakladačů za energeticky úspornější.“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde prostřednictvím výměny mobilní technologie v podobě nakladačů ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Projekty EU

Zemědělsky svaz ČR